Sie verwendeten einen veralteten Browser. Bitte führen Sie für ein besseres Surf-Erlebnis ein Upgrade aus.
JavaScript scheint momentan in Ihren Browsereinstellungen deaktiviert zu sein.
Bitte nehmen Sie eine Änderung dieser Einstellung vor und laden Sie die Webseite neu, um deren volle Funktionalität zu ermöglichen.
Corona FahrPraxis Hallenbad Landtagswahl
info

Doline

Doline in Göschweiler, Gewann Rosshag

De Doline (komvormige verzakking in het landschap) in Göschweiler Rosshag – een geologische zeldzaamheid.. Geluk had de jager Beck uit Dittishausen op de middag van 10 januari 1954. Nauwelijks had hij het jagersverblijf verlaten, toen hij een dof gerommel hoorde. Op de plaats naast de oude Doline was een gat van 38 meter diep en met een doorsnede van 16-18 meter in de sneeuw ontstaan.

De Rosshag-Doline is de jongste van talrijke breuken in het schelpenkalk in de omgeving Göschweiler-Reiselfingen. Zulke doline velden op kalkgesteente staan altijd in verband met onderaardse holensystemen.

Veroorzaakt worden deze door natuurlijke zure en daardoor kalkoplossende neerslagen, die eerst door de kleinste spleten in het gesteente tot een waterondoorlaatbare laag (bijv. een kleilaag) doordringen, hier ondergronds in plaats van bovengronds afvloeien en daarbij tot steeds verdergaande oplosverschijnselen leiden.

Hierbij ontstaan bijvoorbeeld gangvormige holle ruimten, met naar boven toe steeds kleinere doorsneden, waarbij het dak door verdere oplossingen en naar beneden vallend materiaal tot aan het instorten naar boven groeien kan. Na de eerste geologische onderzoekingen van de doline, bleek dat zij werd veroorzaakt door een holte, waarvan het dak zich voor het instorten tot 8 meter en de bodem 60-70 meter onder de oppervlakte bevond.

Het reikte tot in het middelste lagen schelpkalk met zijn bijzonder makkelijk oplosbare gips. Misschien is dit daarom mede verantwoordelijk voor de rijkdom aan dolinen in de streek Göschweiler-Reiselfingen.

(Dr. Dieter Heim en Dr. Dieter Mellert, Göschweiler)

Toeristen-Informatie

Rathausplatz 14
D-79843 Löffingen
07652 120683 50
07652 120683 359
Schrijf een e-mail